TICKETS
gold / support / diamond / rainbow / school

Wall Street Stockholm är en RESA, där vägen är lika viktig som målet. För att vara med i festivalen köper man in sig med en "Ticket". Det finns olika typer av Tickets beroende på vilken typ av partner man är. Ticket bekostar övergripande projektledning, rådgivning och gemensam kommunikation, och ger olika kommersiella rättigheter.

GOLD

GOLD Ticket köps av HUVUDPARTNERS och ger access till webinar, nätverk och konferenser, till festivalens digitala plattform, rätt att använda festivalens logotyp och egna bildbank, rådgivning, coachning, föreläsning, guidad busstur mm, 

En typisk huvudpartner är kommuner och privata företag i stockholmsregionen som finansierar konst på eller vid egna fastigheter.

GOLD Ticket kostar upp till SEK 500 000 för kommuner och från 100 000 för privat näringsliv. Viss variation kan förekomma.

SUPPORT

SUPPORT Ticket erhålls av BRANSCH- OCH INTRESSEORGANISATIONER som bidrar med kompetens, perspektiv och nätverk, och OFFICIELLA LEVERANTÖRER som bidrar med bra priser på varor och tjänster av högt värde. SUPPORT Ticket bekostas främst genom de insatser av personell och materiell karaktär som denna typ av partners står för. 

Support Ticket ger förutom övergripande projektledning tillgång till festivalens digitala plattform, rätt att använda festivalens logotyp och egna bildbank, Wall Street Magazine mm

DIAMOND

DIAMOND Ticket är för GLOBALA PARTNERS som bidrar med resurser med sikte på den globala arenan. Innehåll och pris skräddarsys utifrån partners och projektet önskemål och behov. 

Visionen för Wall Street är att verka på den globala arenan. Efter Stockholm kan det bli Wall Street Paris, Wall Street Madrid etc. 

RAINBOW

RAINBOW Ticket är för medborgare och tillresta som vill ta del av festivalens mångfald av olika event. Skissat pris för tre olika event är SEK 300. Exempel på event är föreläsningar, guidade bussturer, "artist talks" mm. En del event kommer också vara kostnadsfria där Ticket inte behövs. 

SCHOOL
FREE

SCHOOL FREE Ticket är kostnadsfri och riktar sig till dig som arbetar med någon typ av pedagogisk verksamhet, exempelvis skola, förskola, kulturskola eller fritidsverksamhet.

 

Genom att teckna en School Free Ticket får du och din verksamhet tillgång till en pedagogisk handledning här på sajten för att arbeta med offentlig konst under läsåret 21-22. Ni får även tillgång till en yta där ni presenterar ert arbete och kan ta del av andras. Era verk får möjlighet att visas upp under festivalprogrammet 2022. 

SCHOOL
CO-LAB

Det finns också möjlighet att teckna en SCHOOL CO-LAB Ticket. Då får er verksamhet hjälp av en professionell konstnär som leder arbetet med era deltagare under workshops motsvarande två dagar. Grunden och tankarna är samma som för School Free Ticket. 

 

En School Co-Lab Ticket kostar 25 000 kr. För grundskolan kan detta betalas med bidraget Skapande skola.