WALL STREET 

STOCKHOLM

JUNI 2022

Arrow Down

Europas mest intressanta festival

för modern offentlig konst. 

222 nya konstverk i världsklass

till Stockholmsregionen.

Tillsammans kan vi göra stordåd! 

Är ni med? 

VAD?

VAD SKA VI GÖRA?

 • Utveckla Europas mest intressanta och största festival för modern offentlig konst 

 • Utforska och skapa nya kreativa berättelser om livet

 • 222 olika konstverk i världsklass som sätter Stockholmsregionen på kartan

 • Ingjuta mod, ge hopp, skapa stolthet, bygga framtidstro, skapa affärsnytta

 • Muralmåleri, foto, skulptur, tillfällig arkitektur, mm

 • Kommuner, fastighetsägare, byggaktörer, konstnärer, näringsliv, organisationer

 • Stärka attraktionskraften i Stockholmsregionen 

 • Tillsammans kan vi göra stordåd

Bild: "Let your feelings out" BK Foxx

Vår sol .jpg

VARFÖR SKA VI GÖRA DET?

 • Regionen behöver en nystart och omstart efter Corona pandemin

 • Platsernas betydelse för människans välmående är stor

 • Vi vill erbjuda en samlingsplats för mellanmänskliga möten där vi kan utmanas och utvecklas 

 • Konst bidrar till regional utveckling, positiv integration och stärker självbilden

 • Konstens betydelse för innovationskraft är tydlig

 • Konst skapar unika mervärden i stadsutvecklingen 

 • Konst binder samman människor och samhälle 

 • Tillsammans blir vi starkare och vågar mer

 • Det är kul! Glädje är livskraft!

Bild: "Vår sol" av S Rolf & L Edwall

Kavel.png

HUR SKA DET GÅ TILL?

 • Fristående ideell organisation binder samman kommuner genom medlemsskap

 • Erfaren festivalamiral 

 • Partners från olika delar av samhället

 • I nära samarbete med forskning

 • Största delen är regionala partners som finansierar konst på eller vid egna fastigheter

 • Några partners gör ett konstverk, andra flera stycken

 • Förmedling av konst sker genom curators och konstkonsulter

 • Politiskt och religiöst neutral projektorganisation med konst i fokus

 • Som en utvecklande och lärande process där festivalen är en del av hela resan

Bild: Detalj "Lilla Kvarnholmen" av Tor Svae i samarbete med boende

 

OM

Wall Street Stockholm är en fristående politiskt och religiöst neutral ideell organisation. Wall Street Stockholm är en RESA, där vägen är lika viktig som målet. Wall Street Stockholm är en FACILITATOR och KATALYSATOR för frågor som rör platsers betydelse och nutidens och framtidens städer och samhälle - med konst och arkitektur som kommunikationsverktyg. 

Hösten 2019 genomförde Nacka kommun Stockholmsregionens första festival för offentlig konst. Totalt tillkom 20 nya objekt, varav 17 muralmålningar och tre skulpturer. I projektet medverkade förutom Nacka kommun 18 medfinansierade externa partners. Hälften av de medverkande konstnärerna kom från Sverige, hälften från 10 olika länder i världen. Fördelningen mellan kvinnor och män var 50/50. Läs mer om Wall Street Nacka här!

Uppföljaren Wall Street Stockholm är efterfrågad. Flera olika kommuner, företag och organisationer i hela regionen går nu samman och utvecklar Europas största och mest intressanta festival för modern offentlig konst. Är ni med?

 

2022

Year

222

Pieces of art

100

Partners

1

No. one in Europe

 

KONTAKT

+ 46 (0)70 - 431 81 95